Nasza oferta obejmuje:

przewierty

1. bezwykopowe układanie sieci podziemnej pod przeszkodami (cieki wodne, drogi, torowiska, drzewa, budynki) oraz w terenie silnie zurbanizowanym rurami PE i stalowymi:

   - wykonywanie przecisków kretem średnicą do 63 mm na odległość do 25 m,

   - wykonywanie przewiertów wiertnicami horyzontalnymi - średnicą do 630 mm na odległość do 350 m,

2. zgrzewanie rur PE do średnicy 500 mm metodą doczołową i elektrooporową,

3. wymiana kanalizacji poprzez kruszenie (kraking),

4. drenowanie terenów,

5. czyszczenie rurociągów z osadów poprzez frezowanie.


Zachęcamy Państwa do kontaktu oraz do współpracy.

Nasze realizacje i sprzęt